کلینیک تخصصی امام علی(ع)
۱۳۹۹/۹/۵
معرفي واحد
آزمايشگاه :
آزمايشاتي كه درمركز انجام ميگيرد:تقريباً اكثر آزمايشات انجام مي پذيرد مثلاًً آزمايشات بخش هاي بيوشيمي، سرولوژي، هماتولوژي بطور كامل انجام ميگيرد آزمايشات بخش ميكروب شناسي كامل انجام مي گيرد بخش هورمون شناسي اكثراً تستهاي عمومي ، تخصصي وفوق تخصصي انجام ميگيرد مثل LH,FSH,HPYLORY,-PSA,FERITIN,ANA,ANTICCP, B HCG پانل هپاتيتها، تيروئيد 

فرآيند مراجعه به آزمايشگاه:
مراجعين محترم در ابتداي مراجعه به آزمايشگاه دفترچه ي خودرا تحويل مسئول پذيرش نسخ مي دهند.پس از بررسي تاريخ اعتبار وتاريخ نسخه ونوع آزمايشات در صورت صحت موارد فوق نسخه از دفترچه جدا شده وشماره تلفن بيمار پشت آن يادداشت شده وجهت پذيرش درسيستم كامپيوتر تحويل بخش پذيرش آزمايشگاه شده وبعداز پذيرش درسيستم قبض صندوق براي بيمار چاپ مي شود كه بيمار بعداز پرداخت هزينه ي آزمايش وتحويل قبض صندوق به آ زمايشگاه برچسب هاي آزمايشات وي چاپ شده وروي لوله هامناسب چسبانده وتحويل بيمار داده وبيمار را به سمت اتاق نمونه گيري راهنمائي مي نمائيم .بعداز نمونه گيري بيمار آزمايشگاه راترك كرده وبر اساس زماني كه در قبض آزمايشگاه كه دراختيار دارد جهت جواب به آزمايشگاه مراجعه مي كند..چنانچه درحين فرايندهاي انجام آزمايش بيماري نياز به تكرار نمونه باشد واز طريق شماره تلفن بيمار كه در سيستم رايانه ثبت شده باوي تماس گرفته ودرخواست ميشود كه بيمار مجددا به آزمايشگاه مراجعه نموده ونمونه جديد بدهند.
باتوجه به تهيه وتنظيم فلوچارتهاي مناسب جهت فرآيندهاي كاري بخصوص در بخش پذيرش وجوابدهي مشكل شكايات ارباب رجوع بسيار كم مي باشد ولي در صورت اتفاق ارباب رجوع يا مستقيما با مدير آزمايشگاه موضوع را مطرح مي كنند ويا با مديريت كلينيك موضوع را پيگيري مي نمايند. 
آزمايشگاه كلينيك تخصصي وفوق تخصصي امام علي (ع)شهركرد واقع در اين كلينيك در طبقه اول مي باشد كه شامل يك سالن نسبتا بزرگ پذيرش ودو اتاق جدا گانه براي نمونه گيري خواهران وبرادران ونيز دوعدد سرويس بهداشتي دركنار هر اتاق نمونه گيري وجود دارد.داخل آزمايشگاه يك سالن يك سالن بزرگ كه كابينت گذاري شده وبخشهاي هماتولوژي-سرولوژي, وبيوشيمي ونيز بخش جدا سازي سرم در اين سالن مي باشد.بخش آناليز ادرار وانگل شناسي در يك اتاق جداگانه انجام مي شودونيز بخش ميكروب يك اتاق جداگانه دارد كه شامل يك هود كلاس دو مي باشد.يك اتاق جداگانه جهت بخش هورمون شناسي وجود دارد ويك اتاق شست وشوي لوازم آزمايشگاهي هم جدا گانه وجود دارد.ودر نهايت يك اتاق كوچك جهت مديريت ودواتاق استراحت وتعويض لباس جهت پرسنل (خواهران وبرادران )جدا گانه وجود دارد .يك اتاق كوچك بعنوان انبار نيز وجود دارد شروع بكار آزمايشگاه همه روزه بجز روزهاي تعطيل رسمي وجمعه ها ازساعت  7:30صبح مي باشد وبطور يكسره تا ساعت 20:10ادامه دارد بجز پنج شنبه ها كه تا ساعت 19:10 ميباشد.
مسئول فني آزمايشگاه : سركار خانم ندا سليماني داراي مدرك دكتراي پاتولوژي مي باشند كه امورات مربوط به بخش هاي فني آزمايشات وجواب آزمايشات راپيگيري وكنترل مي كنند.
مسئول آزمايشگاه :عليرضا دهقان كارشناس آزمايشگاه 
منشور حقوق آزمايشگاه: منشور حقوق آزمايشگاه نيز طبق ابلاغي مصوب وزارت خانه در آزمايشگاه ودر معرض ديد پرسنل وارباب رجوع نصب گرديده است .
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/13
تعداد بازدید: 1007
آدرس : شهركرد، بلوار شريعتي، كلينيك تخصصي امام علي(ع)
كدپستي :                   تلفن :   32242696-038

تاریخ بروز رسانی 1399/09/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal